Desktop Subscription – iznajmljivanje Autodesk softvera

autodesk-desktop-subscription

 

AutoCAD i AutoCAD LT, Autodesk softver koji ste do sada mogli da nabavite samo kao trajne licence, sada možete iznajmiti na tri meseca ili godinu dana (Desktop Subscription) u zavisnosti od toga koliko dugo vam je neki od ovih alata potreban.
Prilikom iznajmljivanja dobijate pristup identičnom softveru kao i kod kupovine trajnih Autodesk licenci, samo što u ovom slučaju taj alat koristite onoliko dugo koliko to vaše potrebe zahtevaju. Ovaj način nabavke vam obezbeđuje rad uvek u najnovijoj verziji, pristup dodatnim Cloud servisima i lakše prevazilaženje izazova kao što su promena obima projekta ili broja članova tima.

Takođe, Autodesk je snizio cene za 20 % na iznajmljivanje licenci svih ostalih Autodesk paketa koji su dostupni za nabavku na ovaj način.

Za sve dodatne informacije u vezi sa iznajmljivanjem Autodesk softvera ili aktuelnim sniženjem cena možete se obratiti savetniku za licenciranje na softver@extreme.rs.

Partneri