Izvršenje ugovora

Da li vaša firma ima adekvatan alat za praćenje izvršenja ugovora ili nemate potpun uvid u to da li su sve ugovorne obaveze ispunjene?

Cilj potpisivanja svakog ugovora je da bude izvršen onako kako su se ugovorene strane saglasile i ugovorile. U procesu izvršenja ugovora, odnosno ispunjenje onoga na šta su se ugovorne strane obavezale, često se dešavaju propusti i greške, ukoliko ne postoji adekvatna procedura i alati za praćenje ovog procesa.

eSekretarica poseduje jedan modul koji se bavi isključivo realizacijom ugovora, što predstavlja jednu od njenih najvećih vrednosti.

Realizacija ugovora

Radi zaštite interesa ugovornih strana bitno je da se po isteku nekog vremena definisanog u ugovoru isprate performanse istog, kao i da se naplate nagrade za ostvareni promet, zaračunaju umanjenja ukoliko druga strana nije izvršila obaveze ili nema ugovoren promet da se dostave i vrate sredstva obezbeđenja, zabeleže tumačenja ili prosto sprovedu druge aktivnosti koje su vremenski oročene (tantijeme, tiraži i slično)  a bitne su za izvršenje ugovora i ne treba da budu ostavljene isključivo na brigu drugoj strani da bi bile zaista sprovedene u delo.

Prilikom izrade našeg rešenja eSekretarice imali smo u vidu nužnost ovog procesa, pa smo za njega napravili i rešenje. Kroz podsetnike i spisak aktivnosti sa odgovornim osobama i pratećim funkcionalnostima za redovno ponavljanje, izvršenje ugovora se za zaposlene koji o tome vode brigu može pretvoriti od neizbežnog tereta u efikasan sistem za smanjenje rizika i zaštitu interesa firme na najvišem nivou, čak i u slučaju fluktuacije zaposlenih.

Ušteda vremena:

Prilikom svake interakcije sa sistemom

• Trenutna pretraga potpisanih ugovora po svim parametrima;

• Trenutni uvid u povezane ugovore/anekse;

• Sigurnost da je potpisan – nema gubljenja papirnih kopija ni traganja za njima;

• Lako se vidi kako je ugovor nastao – veza sa preispitivanjem.

Na svakom ugovoru

• Trenutno poznat status svakog ugovora;

• Automatske obnove i podsetnici za obnovu.

Sve obaveze iz izvršenja ugovora nalaze se na jednom mestu: evidencije, potpisivanje, obnove, istek i izvršenje, što vam štedi vreme.

Smanjenje rizika i povećanje prihoda i/ili umanjenje rashoda

• Manji rizici po firmu u slučaju fluktuacije;

• Sistemsko praćenje izvršenja na nivou cele firme;

• Transparentna, organizovana i uredna naplata nagrada za performanse, naplata kazni, briga o kolateralima, tiraži, tantijeme.

SharePoint reference

Poslovna rešenja

Partneri