Acrobat Document Cloud - Acrobat DC

Adobe Acrobat Document Cloud ili Acrobat DC softver predstavlja unapređenu verziju programa Acrobat XI. Osim poboljšanja Acrobat alata, softver Acrobat DC nudi i skup Cloud servisa koji omogućavaju upravljanje dokumentima sa različitih uređaja, sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme. Efikasnijem načinu saradnje i upravljanju poslovnim procesima doprinosi usavršena mogućnost korišćenja elektronskog potpisa.

<p style=“text-align: justify;“><img class=“ size-full wp-image-4343 aligncenter“ src=“http://extreme.rs/wp-content/uploads/2015/04/Acrobat-document-Cloud-s.jpg“ alt=“Adobe Acrobat document Cloud“ /></p>