AutoCAD

Autodesk® AutoCAD® 2016 omogućava brže izvođenje projekata od koncepta do njegove realizacije, kao i povezivanje i unapređivanje tokova projektovanja. Uz pomoć alata za 2D i 3D projektovanje ovaj softver pretvara vaše ideje za dizajn u stvarni svet pomoću živih mapa, alatki za geolokaciju i novih opcija za snimanje realnosti. Nova alatka Design Feed uvodi društvenu saradnju u dizajn, čime se obezbeđuje bolja interakcija sa učesnicima projekta.

Autodesk® AutoCAD® 2014 pomaže da:
• kreirate 2D dokumentaciju i 3D modele;
• ubrzate tok dizajna sa opcijama koje vam štede vreme;
• uvezete i objedinite modele iz raznih aplikacija;
• u svakom trenutku imate uvid u svoje modele pomoću mobilnog uređaja.
AutoCAD je dostupan u svim Autodesk programskim paketima (Autodesk Design Suties).

AutoCAD2014-

Licenciranje

Autodesk Inc. u svom sistemu ima 2 opšta načina upravljanja licencama:

• SLM (Sinlgle Licence Manager)
• NLM (Network Licence Manager)

SLM licenciranje

SLM licenca je najopštiji princip licenciranja gde je 1 licenca instalirana i vezana za jedan računar. SLM licencu je moguće prebaciti sa računara na računar (u slučaju potrebe, reinstalcija i sl.) pomoću alata koji se zove Online License Transfer. Pomoću navedene alatke izbegava se višestruko licenciranje koje dovodi do problema sa upravljanjem licencama i kršenja EULA.

NLM licenciranje

NLM podrazumeva upravljanje licencama preko „servera“ licenci unutar mrežnog okruženja. Server licenci je mala aplikacija koja može biti instalirana na bilo kojem računaru u mreži (nije hardverski zahtevna). Da bi licence bile na raspolaganju korisnicima neophodno je da „server“ licenci bude uključen i prisutan na mreži. NLM sistem licenciranja je podržan kroz varijante Single server, Redudant i Distribuirani sistem licenciranja.

Osnovne karakteristike NLM licenciranja su:
• Softver se instalira na svim računarima unutar kompanije a može da se koristi onoliko licenci koliko je plaćeno i aktivno na serveru.
• Moguće je iznajmljivanje (borrowing) licence sa servera u slučaju da se radi o mobilnoj radnoj stanici ili ako korisnik ima potrebu da ima licencu stalno na raspolaganju. Kada istekne vreme iznajmljivanja licence se automatski vraćaju korisniku.
• U slučaju da na raspolaganju postoje proizvodi različitih cenovnih razreda (AutoCAD i neki od Suitova), sistem automatski uzima licencu jeftinijeg proizvoda (ako je korisnik pokrenuo AutoCAD).

Osim ova dva modela upravljanja licencama, bitno je napomenuti:
• Autodesk licence su teritorijalno vezane, tj. licence koje su kupljene u Srbiji mogu se koristiti samo Srbiji.
• Licence su trajne i može se uraditi Upgrade sa licence na licencu po pravilima i važećem cenovniku. Za više informacija KONTAKT
• SLM licence se mogu konvertovati u NLM, obratno nije moguće
Korisnici pretplate (Subscription) imaju proširena licencna prava (eksteritorijalno korišćenje licenci do 90 dana), nadogradnju na godišnjem nivou itd..