Windows Azure

 

Windows Azure

Windows Azure više ne postoji, sada je to samo Azure – kolekcija Cloud servisa kompanije Microsoft o kojoj više možete pročitati na: http://extreme.rs/azure/.

Na pitanje „Šta je Windows Azure?“, odgovor je: „Windows Azure može da bude sve što želite da bude.

Kao cloud platforma iz Microsofta koja obuhvata širok spektar različitih servisa, ona vam omogućava da kreirate, radite deploy i upravljate rešenjem za skoro bilo koju namenu koju možete zamisliti. Drugim rečima – Windows Azure je svet neograničenih mogućnosti.

Malo bliže se može opisati kao: otvorena i fleksibilna platforma koja vam omogućava da brzo kreirate, radite deploy i upravljate aplikacijama kroz globalnu mrežu data centara kojima upravlja Microsoft. Aplikacije možete praviti koristeći skoro bilo koji jezik, alat, framework, a možete i integrisati svoju javnu cloud aplikaciju sa postojećim IT okruženjem. Microsoft Azure istovremeno predstavlja i IaaS (Infrastructure as a service), što podrazumeva obezbeđivanje celokupne hardverske i mrežne infrastukture od strane data centra za potrebe kreiranja različitih servisa uz maksimalnu dostupnost.

Dakle, Windows Azure podrazumeva:

  • Otvorenu platformu: obezbeđuje set cloud servisa koji omogućavaju da se kreira i uradi deploy cloud baziranih aplikacija koristeći skoro bilo koji programski jezik, framework ili alat.
  • Fleksibilnu platformu: obezbeđuje širok opseg cloud servisa koji vam omogućavaju da uradite praktično bilo šta – od hostovanja kompanijskog web sajta do pokretanja velikih SQL baza u cloudu. Takođe uključuje i niz različitih funkcionalnosti koje pomažu da se isporuče cloud bazirane aplikacije visokih performansi.
  • Microsoft data centre: Windows Azure servisi su hostovani u nekoliko data centara koji se nalaze širom SAD, Evrope i Azije. Ovim data centrima upravlja Microsoft koji obezbeđuje ekspertsku podršku na 24x7x365 bazi.
  • Integraciju sa postojećom IT infrastrukturom: Cloud aplikacije koje rade na Windows Azure platformi se mogu lako integrisati sa on-premise IT okruženjima koja koriste Microsoft Windows Server platformu.

Saznajte više o Windows Azure na: http://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-azure/.