Uputstvo za obnovu ESET licence za kućne korisnike i male kancelarije: verzije 6.x, 7.x i 8.x

U levom navigacionom meniju glavnog prozora odaberite opciju ‘Podešavanje’, a potom u spisku opcija za podešavanje odaberite ‘Aktivacija proizvoda’:

ESET-uputstvo-za-obnovu-1

U prozoru Aktivacije proizvoda je već selektovana jedina opcija za obnovu licence, ‘Aktiviraj pomoću korisničkog imena i lozinke’ – kliknete na dugme ‘Dalje’. U sledećem prozoru unesite podatke iz nove licence i kliknite na ‘Aktiviraj’. U sledećem prozoru ćete dobiti obaveštenje da je licenca uspešno aktivirana.

ESET-uputstvo-za-obnovu-2

Potom u glavnom prozoru programa, u levom navigacionom meniju odaberite ‘Ažuriranje’, kliknite na ‘Ažuriraj odmah’ i pokrenite ažuriranje vašeg programa. Ukoliko proces ažuriranja ne prijavi problem, licencu ste uneli ispravno.