Uputstvo za obnovu ESET licence za kućne korisnike i male kancelarije: verzije 5.x

U levom navigacionom meniju glavnog prozora odaberite opciju ‘Ažuriranje’, a potom u desnom delu prozora kliknite na ‘Ažuriranje detalja o licenci’:

ESET-uputstvo-za-obnovu-3

U sledećem prozoru će biti ponuđena samo opcija ‘Aktivacija pomoću korisničkog imena i lozinke’. Kliknite na dugme ‘Dalje’. Nakon toga unesite novo korisničko ime i lozinku i za to ponuđena polja i kliknite na dugme ‘Aktiviraj’.

ESET-uputstvo-za-obnovu-4-5

Potom u glavnom prozoru programa, u levom navigacionom meniju ‘Ažuriranje’ kliknite na ‘Ažuriranje baze virusnih definicija’ i pokrenite ažuriranje. Ukoliko proces ažuriranja ne prijavi problem, licencu ste uneli ispravno.