Studio Creatio

Studio Creatio je jedinstveni spoj tehnologija za menadžment poslovnim procesima i case-ovima koji omogućava jednostavnu adaptaciju i optimizaciju procesa.

Ispobajte besplatno!

Probna verzija u trajanju od 14 dana sa neograničenim brojem korisnika!

Kliknite ovde

Menadžment poslovnim procesima

Studio Creatio omogućava automatizaciju bilo kog poslovnog procesa – od odobravanja dokumentacije, do zajedničkog rada na kompleksnim projektima koji uključuju više timova. Na raspolaganju vam je kompletan set alata za modelovanje procesa, izvršenje automatizovanih aktivnosti, praćenje i analizu.

Menadžment case-ovima

Ukoliko se borite sa nestrukturiranim, „nesavladivim“ procesima – iskoristite mogućnosti koje pruža Dynamic Case Management (DCM). DCM će vam pružiti prilagodljive obrasce zasnovane na kontekstu koje omogućavaju korisnicima da odaberu najbolji sled akcija kako bi se postigli bolji, optimizovani rezultati.

Core konfiguracija

Na raspolaganju imate gotove alate koji rešavaju najrazličitije poslovne izazove – upravljanje profilima korisnika i unificiranje podataka o klijentima u jedinstveno informaciono okruženje, do vođenja omnichannel komunikacije sa klijentima.