Serveri

Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Windows 2012 server je doneo mnoge novitete na sada već zrelu serversku platformu.
Core server sada podržava sve infrastrukturne role. Za ovo treba zahvaliti remote management servisu koji u ovoj verziji radi onako kako je trebalo da radi od uvek, brzo i stabilno sa vise servera u isto vreme.

Na infrastrukturnom planu Windows 2012 nam donosi najviše unapređenja.

Microsoft-Windows-Server-2012

Na prvom mestu je dugo očekivano čuvanje dhcp baze u AD-u. Najzad imamo dhcp infrastrukturu sa zajedničkom bazom izdatih adresa.
Claims autorizacija, uvedena kroz office servise na mala vrata, sada je sastavni deo aktivnog direktorijuma i možete je koristiti da dozvolite pristup deljenim resursima.

Hiper-v je u verziji 2012 doneo najviše novih funkcionalnosti i opasno se približio konkurenciji.
Powershell unapređenje, još veći broj komandleta omogućiće vam da skoro sve možete da uradite kroz konzolu.

Microsoft Office 2013 Serveri

Paket servera za podršku poslovnim korisnicima. Kolaboracija, komunikacija i deljenje podataka.
Ova grupa servera obuhvata: Microsoft Exchange 2013, Microsoft Lync 2013, Microsoft Sharepoint 2013 i Microsoft Office Web Application 2013 server.

Microsoft-Office-Serveri

Microsoft Exchange 2013 server

Novo izdanje popularnog Microsoftovog mail servera donelo je dosta noviteta. Pomenuću samo najbitnije.
MMC konzola je otišla u penziju na opšte razočaranje, zamenio ju je sada potpuno funkcionalan veb interfejs na ECP strani. Sve funkcionalnosti mmc konzole su tu, osim queue menadžera koji je ostao unutar mmc konzole. Ove izmene su urađene zbog izjednačavanja administracije on-premis verzije i Office 365 verzije Microsoft Exchange servera.

Potpuno je redizajniran i OWA sajt tako da prati izgled Outlook sajta i Microsoft Outlook 2013 klijenta.
Integracija sa Lync 2013 i Sharepoint 2013 serverima je podignuta na viši nivo, i uvedene su nove vrste mailboxova. Neke stvari su iz powershella prebačene u ECP a neke su na žalost mnogih administratora iz ECP-a prebačene u powershell.

Povećane su mogućnosti transportnih pravila za praćenje i filtriranje poruka.
Takođe su uvedene i nove funkcionalnosti unutar Unified Messaging Role.

Microsoft Lync 2013

Lync je servis koji omogućuje direktnu komunikaciju unutar firme ili čak između firmi. Omogućuje komunikaciju putem instant poruka, glasovnu i video komunikaciju. Lync je postao jedno od ozbiljnijih rešenja za sastanke na daljinu. Verzija 2013 je donela HD kvalitet slike, poboljšani web interfejs i bolju podršku za mobilne uređaje nove generacije.