Sales Creatio

Sales Creatio se bavi menadžmentom čitavog prodajnog ciklusa – od pridobijanja novih klijenata, preko razvoja odnosa sa klijentom, sve do ponovnih (i ponovnih, i ponovnih) kupovina. Iskoristite sve prednosti predefinisanog prodajnog procesa koji vas vodi kroz aktivnosti tako da se bavite onim zadacima koji daju najbolje rezultate i minimiziraju nepotrebne korake.

Predefinisan prodajni proces

Predefinisani prodajni procesi, koji su rezultat najbolje prakse kada je u pitanju menadžment potencijalnim korisnicima, menadžment prodajnim prilikama, obračunima cena za krajnje korisnike, kao i porudžbinama, omogućavaju da se korisnici vrlo brzo prilagode novim alatima. Osim toga, uspeh hiljada korisnika Sales Creatio za prodaju, garantuje da ovi procesi daju rezultate u praksi.

Jednostavan za korišćenje

Sales Creatio je intuitivan i jednostavan za korišćenje. Zaposleni se vrlo brzo privikavaju na ovo okruženje, budući da sadrži social-like elemente koji su im prepoznatljivi i na koje su navikli. Na ekranima nema ponovljenih i bespotrebnih informacija koje zaglušuju suštinu – prikazano je samo ono što je neophodno saznati u datoj fazi, na jednostavan i pregledan način.

Kompletan pregled korisničkog iskustva

Sales Creatio daje alate za upravljanje aktivnostima i pregled kompletnog korisničkog iskustva, od prvog kontakta do porudžbine i daje vam priliku da ovim iskustvom upravljate – da utičete na njegov tok i prilagođavate ga svakom korisniku u odnosu na njegove potrebe i zahteve.

I ne samo to – Sales Creatio omogućava da se korisničko iskustvo prati kroz sve tačke komunikacije sa klijentom – od marketinga, preko prodaje, pa sve do korisničke podrške i da se tim iskustvom upravlja u svakoj fazi, što vodi izvanrednom korisničkom iskustvu, a potom i povećanju lojalnosti korisnika i njegovim ponovljenim kupovinama.