RESCO Mobile CRM

Resco Mobile CRM, proizvod slovačke kompanije Resco, je inovativno rešenje posebno razvijano za prodajne predstavnike u okviru kompanije, koji su često na terenu i rade putem svojih mobilnih uređaja. Idealno je i za servisno osoblje za koje je ključno raspolaganje informacijama na licu mesta, kao i mogućnost upisivanja različitih podataka direktno u sistem.

Neke od najistaknutijih funkcionalnosti ove tehnologije, a iz iskustva korisnika širom sveta, su:

 • Interakcija sa kupcima, što doprinosi njihovom većem zadovoljstvu;
 • Pojednostavljen pristup i komunikacija sa potencijalnim kupcima, kraći ciklus prodaje;
 • Jednostavno pristupanje podacima i prikupljanje podataka;
 • Veća produktivnost;
 • Maksimalna dostupnost – rad na i van mreže u bilo kom trenutku na bilo kom mestu;
 • Eliminisanje papirologije;
 • Unapređenje saradnje i komunikacije;
 • Jednostavan vodič za procese koji se tiču kupaca, kako u prodaji tako i u usluzi;
 • Optimizacija rute;
 • Podrška i smernice za terenski prodajni tim za maksimalnu produktivnost;
 • Kontrolne table sačinjene od različitih listi i grafikona za podršku prodajnim aktivnostima na terenu;
 • Mogućnost pravljenja fotografija na licu mesta.

Tim koji je radio na razvoju softvera Resco Mobile CRM-a u fokusu je imao izazove i potrebe savremenog poslovanja, kao i kreiranje mobilne aplikacija koja bi omogućila upravljanje odnosima sa kupcima. Mobilna aplikacija funkcionalna je na sva tri mobilna operativna sistema – Android, Windows i iOS, a omogućava i mrežni offline režim rada, kao i automatsku sinhronizaciju što je velika prednost ovog softvera u očima onih koji posao obavljaju na terenu. Resco Mobile CRM moguće je integrisati sa različitim platformama i uređajima, kao što je npr. mobilni štampač, što omogućava štampanje dokumenata na licu mesta (protokola, potvrde o skladištima, izveštaja, porudžbina itd.)

Ovu tehnologiju moguće je u potpunosti integrisati sa Microsoft Dynamics 365 platformom, te na taj način poboljšati i njegov opseg mogućnosti. Moguće je povezivanje i sa drugim rešenjima putem modernih API servisa. Moguća je integracija i sa Google mapama, zahvaljujući čemu je moguće predvideti putanju prodajnih predstavnika, kao i odrediti GPS koordinate za maksimalnu efikasnost. Korišćenjem Resco Mobile CRM softvera moguća je izgradnja stvarne strukture prodajnog tima kompanije, gde svaki nivo ima pristup odgovarajućim funkcijama. Prednost ovog softvera je i u tome što ga je moguće jednostavno integrisati i sa Outlook-om.

Konkretan doprinos Resco Mobile CRM-a u prodajnim aktivnostima ogleda se u detekciji podudaranja cene, uvidu u dostupnost proizvoda u prodavnici, praćenja standarda robe, sistematizacija procesa naručivanja sa implementiranom prodajnom politikom i mogućnost izrade i popunjavanje anketa.

Extreme tim svojim bogatim višegodišnjim iskustvom u primeni i implementaciji CRM u kompanijama različitih poslovnih usmerenja i različitih sektora, uveliko može da vam pomogne da unapredite svoje poslovanje ovim softverom. Kroz svoja znanja u stanju smo da klijentima ponudimo inovativna rešenja i brojne olakšice u funkcionisanju kompanijskog poslovanja.

Kompanija Resco raspolaže proizvodima sledeće namene:

 • Za inspekcije – omogućava odlazak na teren bez papira, odnosno digitalizuje inspekciju. Daje mogućnost da postavite dinamičke obrasce, jedinstvene upitnike, kontrolne liste, kao i da izveštaje generišete direktno na lokaciji;
 • Za rute – Planira rute za vas ili članove vašeg tima i prati napredak u radu u realnom vremenu. Daje vam mogućnost analize dosadašnjih performansi, kao i da napravite predviđanje najveće dostupnosti u budućnosti pomoću funkcije TimeShift;
 • Za mobilnu prodaju – Omogućava svojim prodavcima da upravljaju ponudama i potencijalnim kupcima izvan kancelarije, da kontrolišu raspored tima, kao i da dobiju uvid u rad istog u realnom vremenu;
 • Field Service 2.0Omogućava vašem servisnom timu sve neophodne digitalne alate da se posao izvrši, planiranje ruta kako bi uvek optimalno iskoristili vreme tehničara, izvođenje predefinisanih inspekcijskih provera, izvršavanje radnih naloga, generisanje izveštaja nakon završenog posla, pristupanje kompanijskoj bazi znanja sa terena i druge funkcionalnosti.

Licenciranje

Licence za Resco Mobile CRM možete iznajmiti, plaćajući mesečnu naknadu koja se obračunava prema broju prijavljenih korisnika.

Za sve dodatne informacije i nedoumice u vezi sa ovim alatom obratite nam se na softver@extreme.rs, a odgovor od našeg stručnog tima očekujte u najkraćem mogućem roku. 

Više detalja o kompaniji Resco, kao i o njihovim proizvodima, pronaći ćete na: https://www.resco.net/dynamics-365/ .