Microsoft Dynamics CRM – Prodaja

Microsoft Dynamics CRM modul prodaje podržava sve funkcije prodajnog odeljenja u organizaciji. Ovo rešenje omogućava da se mnogi prodajni procesi automatizuju, čime skraćuje ciklus prodaje i povećava broj lojalnh klijenata.
Modul prodaje je dizajniran tako da pruži prodavcu alate za održavanje odnosa sa kupcima, što podrazumeva sve aktivnosti vezane za prodaju, dok analitički alati Microsoft Dynamics CRM rešenja pružaju sve informacije neophodne za održavanje odnosa sa postojećim klijentima i uspešno sticanje novih klijenata.

Microsoft Dynamics CRM je vrlo jednostavan za upotrebu i zamišljen je kao nadogradnja na Microsoft Outlook, kako bi se omogućilo praćenje emailova, sastanaka i zadataka na jednom mestu. Ovakva jednostavnost za korišćenje i poznato okruženje, drastično smanjuju početni otpor ka korišćenju novih alata.

-> Prodavci imaju kompletne informacije o klijentu ispred sebe, što omogućava donošenje odluka o daljim aktivnostima, na osnovu istorije komunikacije i ponašanja klijenta

-> Automatizovani procesi povećavaju produktivnost smanjujući utrošak resursa

-> Mogućnost pristupanja sa mobilnih uređaja, omogućavaju prodavcima da koriste ažurne podatke i na terenu

-> Identifikovanje trendova u ponašanju klijenata daje mogućnost proaktivnog delovanja I predviđanja budućih potreba klijenata