Office 365 StartUp

office 365 startUp

Office 365 StartUp predstavlja proces aktivacije vašeg Office 365 alata uz aktivaciju osnovnih servisa i podešavanje korisničkih naloga. Kao rezultat čitavog procesa dobijate aktivan servis spreman za upotrebu.

Aktivacija u roku do 24h

Office 365 StartUp obezbeđuje aktivaciju vašeg naloga u roku od 24h! Aktivacija podrazumeva osnovnu postavku Exchange, SharePoint, Lync, i O365 Admin servisa neophodnih za vaše poslovne aktivnosti.

Implementacija

Aktivnosti se realizuju u skladu sa zvaničnom Microsoft metodologijom za implementaciju Office 365 servisa i uz tehničku podršku partnera. Celokupan proces aktivacije, podešavanja i migracije obavlja u nekoliko faza uz aktivno učešće klijenta i na način koji će obezbediti korišćenje svih funkcionalnosti za krajnje korisnike.

Minimalno angažovanje

Priprema unapred definisanih upitnika i šifarnika, predstavlja jedinu aktivnost koju je potrebno da klijent realizuje u cilju aktivacije servisa.

Dostupnost 24/7

Sve što je potrebno za buduće korisnike jeste internet konekcija. Sve funkcionalnosti su dostupne 24/7, sa bilo kog uređaja i sa bilo koje lokacije. Funkcionalnostima možete prostupiti sa desktop, laptop, tablet i mobilnih uređaja, bez obzira da li ste korisnik Windows, Android, iOS, ili Blackberry sistema.

Kompetencije

Kompanija Extreme predstavlja zvaničan Microsoft Cloud Accelerate i Cloud Deployment partner sa sertifikovanim osobljem i višegodišnjim iskustvom u realizaciji različitih softverskih rešenja.