O Microsoft Dynamics CRM

Microsoft-Dynamic-CRM

Microsoft Dynamics CRM je poslovno rešenje koje omogućava upravljanje ovim odnosom na sveobuhvatan način, omogućavajući pristup svim podacima o klijentima, potencijalnim klijentima i partnerima na jednom mestu. Microsoft Dynamics CRM pruža mogućnost izveštavanja i analiziranja na osnovu kompletne istorije komunikacije sa klijentom, pretvarajući skup ovih informacija u znanje na osnovu koga se može odlučivati sa većom sigurnošću.

Kreiranjem profila za grupe korisnika ovog rešenja omogućava se svim zaposlenima da pristupaju informacijama i unose podatke u skladu sa ovlašćenjima i zahtevima koji se pred njih postavljaju u svakodnevnom radu.

Korisne informacije

CRM_Alati_i_strategija_modernog_menadzmenta_GM26

CRM_and_Social_Networks

CRM investicija u doba recesije

Microsoft Dynamics CRM ROI – ISS Worldwide