Microsoft Dynamics CRM – Marketing

Microsoft Dynamics CRM marketing modul pruža alate uz pomoć kojih je moguće pružiti pravom kontaktu pravu informaciju u pravo vreme. Baza klijenata i potencijalnih klijenata se može segmentirati na veliki broj načina, čime se omogućava da sva komunikacija bude relevantna sa stanovišta klijenta ili potencijalnog klijenta.

Marketing modul Microsoft Dynamics CRM rešenja omogućava planiranje, kreiranje i sprovođenje marketinških kampanja nad usko targetiranom bazom kontakata i to putem različitih medija uključujući poštu, telemarketing i email. Marketing modul je direktno povezan sa prodajnim modulom Microsoft Dynamics CRM –a, što omogućava prodavcima da odmah reaguju na pravi način na prodajne prilike nastale iz kampanja.

Marketing modul obuhvata sve faze kampanje, od planiranja, preko zakazivanja pratećih telefonskih poziva, praćenja troškova do merenja uspešnosti kampanje nasuprot postavljenim ciljevima.

Analitički alati ovog modula, omogućavaju prikupljanje i analizu relevantnih informacija, na osnovu čega se mogu donositi odluke u budućnosti sa većom pouzdanošću.

 

  • Efektivno targetiranje
  • Preciznije planiranje i budžetiranje
  • Upravljanje kampanjama i praćenje odziva na kampanju
  • Brzo i jednostavno analiziranje rezultata za brzo donošenje odluka

http://uscrmdynamics.cloudapp.net/demos/Dynamics-CRM-2011-Maximizing-Marketing-Impact/CRM-2011-Maximizing-Marketing-Impact.html