Marketing Creatio

Marketing Creatio je namenjen automatizaciji marketinških aktivnosti kako bi se postigli izvanredni rezultati u generisanju tražnje, identifikovanju potreba potencijalnih korisnika i negovanju interesovanja kako bi ono preraslo u prodajnu priliku.

Konstantan dijalog sa korisnicima

Marketing Creatio pruža platformu za konstantnu, smislenu i relevantnu komunikaciju sa vašim potencijalnim i postojećim klijentima. Na osnovu preferencija koje ste zabeležili kroz proces komunikacije, možete iskoristiti email alat da pošaljete klijentima personalizovanu poruku, kao i da beležite i analizirate odgovore koje ćete dobiti.

Personalizovani marketing

Marketing Creatio omogućava da, osluškujući svoje korisnike, pružite informacije o onome što je aktuelno i relevantno za datog korisnika, čime se svakako povećava stopa konverzije, ali i sveukupno imidž kompanije koja brine o željama i potrebama svojih potencijalnih i postojećih korisnika.

Marketing analitika

Marketing Creatio analitika daje pregled lidova, nivoa angažovanja i efikasnosti svakog od marketing kanala, kako biste svoje odluke o marketing investicijama donosili na osnovu iskustva i činjenica.

Lead menadžment prema najboljoj praksi

Marketing Creatio sadrži out-of-the-box process za menadžment lidovima koji je potvrđen u praksi, ali i prilagodljiv specifičnim potrebama vaše firme.