Kućni korisnici: Kako kupiti?

Kućni korisnici mogu u Extreme-u kupiti softver na dva načina:

  • Plaćanjem u gotovini u našim prostorijama u ul. Đorđa Vajferta 74
  • Plaćanjem u pošti ili banci

Softver se naručuje tek kada se uplata izvrši na bilo koji od ovih načina, a ukoliko se plaćanje vrši u pošti ili banci, potrebno je dostaviti dokaz o plaćanju (overenu uplatnicu).

Uplatnica treba da bude popunjena na sledeći način:

Kako popuniti uplatnicu za softver.

  1. Vaše ime i prezime i adresa
  2. Naziv softvera koji kupujete
  3. Extreme d.o.o., Đorđa Vajferta 74
  4. Dinarski iznos iz predračuna koji ste dobili od Extreme d.o.o.
  5. 220-0000000115524-04
  6. Broj predračuna koji ste dobili od Extreme d.o.o.

Napomena: Ukoliko niste dobili predračun, neophodno je da svi podaci o uplatiocu na uplatnici budu za onu osobu koja će koristiti licencu (ime, prezime, adresa).