Extreme Premium

Proširite domet uz instalirane alate za produktivnost koji koriste Cloud tehnologiju, automatizujete poslovne procese i obezbedite kompanijski portal za sve saradnike.Ofis paketi-pretplata

Povećajte produktivnost uz uvek ažurne instalirane Office aplikacije na svim vašim uređajima koristeći dodatni prostor u oblaku. Zabeležite ideje onako kako vam najviše odgovara – pomoću tastature, olovke ili ekrana osetljivog na dodir. Lako oblikujte informacije u programu Excel uz alatke koje prepoznaju vaš obrazac i automatski dovršavaju unos podataka.

Office aplikacije

Uživajte u radu sa instaliranim Office aplikacijama na vašim PC i Mac računarima, Windows tabletima, iPad i Android uređajima, kao i na većini pametnih telefona. Svaki korisnik može da instalira Office na do 5 PC ili Mac računara, 5 tableta (Windows, iPad i Android) i 5 telefona.

Alati za kolaboraciju

Extreme Premium paket za efikasnu kolaboraciju vam nudi sve što je neophodno za kvalitetan i produktivan rad koristeći dodatne servise kao što su Sharepoint Online, OneDrive for Business i Teams alate.
Ovim paketom možete obezbediti zajedničku lokaciju i kompanijski portal za sve zaposlene i spoljne saradnike te automatizovati deo poslovnih procesa. Organizujte, sinhronizujte i podelite na bezbedan način vaša dokumenta sa drugim saradnicima uz pomoć OneDrive for Business servisa i dostupnih 1TB prostora u Oblaku. Ispratite verzije dokumenata, pokrenite proces odobravanje, pretražite sadržaj ili definišete prava pristupa za biblioteke dokumenata ali i za pojedinačna dokumenta. Efikasno upravljajte saradnjom između timova uz Microsoft Teams, inovativnu platformu za objedinjenu komunikaciju između članova tima.

 

Obuka korisnika za OneDrive for Business

 • Prezentovanje 1 TB prostora za različite vrste sadržaja.
 • Otpremanje sadržaja direktno sa lokalnog računara ili preko web okruženja.
 • Deljenje korisničkog sadržaja sa internim i eksternim korisnicima uz definisanje nivoa dozvola.
 • Postojanje Windows PC i Mac OS desktop aplikacija za sinhronizaciju sadržaja sa lokalnim uređajem.
 • Korisnici Windows Phone, Windows Tablet, Android, iOS operativnih sistema imaju na raspolaganju odgovarajuće mobilne aplikacije za pristup i sinhronizaciju.
 • Kreiranje/izmena dokumenata Office direktno u okviru browsera (Word, Excel, PowerPoint, OneNote).
 • Istovremeni rad više korisnika na jednom dokumentu uz praćenje izmena kroz mehanizam kreiranja verzija.

Obuka korisnika za Outlook

 • Osnovna podešavanja: unos podataka korisniku programa, dizajn, kreiranje potpisa, Display Alert, Reading Pan, podešavanje podsetnika, kalendara, automatsko
  brisanje Recycle Bin foldera, prikaz to-do liste.
 • Upravljanje zadacima: kreiranje, izvršavanje i praćenje zadataka, kreiranje jednokratnih i ponavaljajućih aktivnosti, prikaz Task liste, dodeljivanje i praćenje radnih zadataka, pregled statusa o obavljenim aktivostima, kreiranje automatskog obaveštavanja i izveštavanja, prikaz načina brzog hvatanja beleški.
 • Email kolaboracija: kreiranje pravila i akcija za prijem ili slanje poruka, grupisanje poruka u kategorije, filtriranje i definisanje prioriteta, kreiranje predefinisanih šablona, upravljanje neželjenom poštom, pretraga, automatsko odgovaranje i prosleđivanje poruka u slučaju odsustva, arhiviranje, digitalni potpis i RSS servisi.
 • Upravljanje vremenom: prikaz i podešavanja kalendara, kreiranje i zakazivanje sastanka, definisanje opcija za odgovor, kreiranje kategorija, štampanje kalendara, deljenje kalendara sa kolegama.

Obuka korisnika za Teams

 • Kreiranje timova u okviru organizacije za zajednički rad.
 • Kreiranje kanala u okviru timova za efikasniju kolaboraciju.
 • Integracija sa drugim servisima – pregled opcija za rad sa Office Online, Planner, SharePoint, Power BI i ostalim servisima
 • Pregled opcije za razmenu instant poruka i audio-video poziva.
 • Pregled opcija za kreiranje, otpremanje, izmenu i deljenje dokumentacije u okviru tima.
 • Desktop instalacije

Obuka korisnika za Planner

 • Kreiranje novih planova i dodeljivanje članovima tima.
 • Kreiranje i dodeljivanje novih zadataka članovima tima uz definisanje vremenskog okvira za realizaciju. Dodeljivanje priloga kao i grafičkih markera za zadatke i kreiranje ček liste za proveru zadataka.
 • Pregled opcija za otpremanje i kolaboraciju nad dokumentacijom za članove tima.
 • Kreiranje sekcija za vertikalno grupisanje zadataka koji se dodeljuju članovima tima u cilju praćenja procesa realizacije kroz unapred definisane faze projekta.
 • Grafički pregled svih projekata sa indikatorima za nivo završenosti pojedinačnih aktivnosti.
 • Pregled ličnog prikaza zadataka u formi liste i grafikona.

Tehnička podrška

Za vreme trajanja pretplate, stručno osoblje firme Extreme pruža daljinsku podršku prvog nivoa u sledećim domenima: tehnička podrška, pretprodajna podrška, podrška za obračun i pretplatu.

 • Tehnička podrška obuhvata pomoć prilikom instalacije, podešavanja i generalne upotrebe servisa. Na primer konfiguracije korisničkih email naloga, prava pristupa, migracije mailboxeva; prava pristupa na SharePoint Online platformi, konfiguracija eksternih korisnika i slično.
 • Pretprodajna podrška podrazumeva pomoć oko funkcionalnosti i pogodnosti sadržanih u paketima, licenciranju, poređenju između paketa i generalno pronalaženju najboljeg rešenja za vaše konkretne poslovne potrebe.
 • Podrška u vezi  sa obračunom i pretplatom se koristi za dodavanje ili smanjenje licenci, obnovu licenci, sva pitanja oko plaćanja i računa, otkazivanja pretplate i slično.

Našu podršku možete kontaktirati radnim danima u radno vreme na: http://extreme.rs/podrska/.

Drugi nivo podrške obezbeđuje kompanija Microsoft, za većinu zemalja po 24/7 principu dostupnosti, telefonom i online formularima. Ova podršku možete kontaktirati putem sledeće Microsoft Office 365 strane.

*Navedene obuke se mogu realizovati u roku od 3 meseca od datuma nabavke licence i izvršavaju se jednokratno (sve obuke koje paket obuhvata se realizuju u jednom terminu i održavanje obuka se ne ponavlja za nabavku dodatnih licenci). Za održavanje obuka van teritorije grada Beograda korisnik licenci snosi putne troškove koji se određuju u dogovoru sa firmom Extreme.