ESET Profesionalna tehnička podrška i usluge

Tehnička podrška kompanije Extreme d.o.o. zadužen je da na najbolji način dopuni i zaokruži ponudu proizvoda kompanije ESET u službi zaštite vaših informacionih sistema. Desetogodišnje iskustvo u implementaciji, prilagođavanju, eksploataciji i rešavanju specifičnih sigurnosnih izazova u različitim okruženjima omogućava nam da na vaše zahteve odgovorimo adekvatno i u najkraćem mogućem roku. Naš tim ima alate i znanje da reši pitanje antivirusne zaštite u vašoj organizaciji od planiranja i postavke, preko specijalizovane obuke, do tehničke podrške čime pratimo ceo životni ciklus svakog proizvoda kompanije ESET. Naš cilj je da maksimalno iskoristite svoju investiciju u softverska rešenja kompanije ESET.

tehnička podrška

Besplatna tehnička podrška

Čest je slučaj da naši klijenti zaborave na pravo korišćenja besplatne tehničke podrške u periodu trajanja licence. Najčešći razlog tome je ESET set&forget sistem zaštite koji je praktično neprimetan za korisnika i resurse računara. Obaveštenje da je neka pretnja detektovana i uklonjena ili da je vreme za obnovu licence obično podseti korisnike da su zadovoljni investicijom u ESET antivirusno rešenje i da žele da obnove svoju licencu.

Treba naglasiti da iza tog efikasnog sistema, jednostavnog za upotrebu, postoji čitav niz tehnologija za detekciju malvera, globalna TreathSense.NET mreža za prikupljanje podataka i desetine ESET inženjera koji u svakom trenutku motre na razvoj i eskalaciju malvera. Naša tehnička podrška je važan deo tog sistema jer, pored svog znanja i iskustva, korisnicima obezbeđuje rešavanje nastalih problema u direktnoj saradnji sa proizvođačem.

U okviru besplatne tehničke podrške nudimo:

  • Telefonsku i e-mail podršku za postavku i korišćenje proizvoda
  • Podršku daljinskim pristupom prilikom obnove licence ili nadogradnje na noviju verziju
  • Podršku daljinskim pristupom prilikom uklanjanja specifičnih malver napada
  • Izolaciju malvera daljinskim pristupom i prosleđivanje sumnjivih uzoraka proizvođaču na analizu
  • Davanje preporuka prilikom instalacije u mrežnom okruženju
  • Savete za bezbolnu migraciju sa sigurnosnog softvera drugih proizvođača
  • Informisanje o neiskorišćenim funkcionalnostima proizvoda

Komercijalne i usluge

Tehnička podrška kompanije Extreme d.o.o. svojim klijentima nudi i komercijalne usluge – analizu, planiranje, implementaciju, obuku i rešavanje specifičnih problema na lokaciji korisnika.

Analiza postavke softvera u okruženju

Ova konsultantska usluga se odnosi na analizu implementacije ESET rešenja u kompanijskom okruženju, proveru konzistentnosti infrastrukturnih elemenata zaštite, analizu statusa zaštite na računarima u mreži, analizu sigurnosnih postavki mreže, preporuke za njeno unapređenje kao i upoznavanje sa novim funkcionalnostima proizvoda.

Planiranje, migracija, postavka i podešavanje zaštite po najboljoj praksi

Ova komercijalna usluga se odnosi na implementaciju rešenja u kompanijskom okruženju, deinstalaciju prethodnog rešenja, eliminisanje nekonzistentnih infrastrukturnih elemenata i omogućavanje kompletne zaštite na računarima. Usluga obuhvata prilagođenu ESET Remote Administrator server instalaciju, konfigurisanje i daljinsku instalaciju pojedinačnih klijenata, kao i prilagođavanje zaštite konkretnim uslovima.

Obuka administratora za upotrebu ESET klijentskih i serverskih proizvoda za zaštitu

Ove usluga se odnosi na obuku zaposlenih koji će brinuti o zaštiti sistema uz pomoć ESET Remote Administrator server alata. Tokom ove obuke čije trajanje zavisi od potrebe, korisnici će naučiti fundamentalne i funkcionalne karakteristike ESET Remote Administrator i ESET Endpoint rešenja. Teme koje se ovom obukom pokrivaju su: instalacija sa udaljene lokacije, upravljanje polisama, upravljanje notifikacijama, podešavanje mirror funkcionalnosti i ažuriranja, upravljanje konfiguracijama, SysInspector, SysRescue, udaljeno skeniranje, planiranje zadataka, rešavanje hitnih problema, ESET Endpoint Antivirus obuka, ESET Endpoint Security obuka, ESET Mail Security obuka.

Dolazak na lokaciju korisnika, analiza i rešavanje specifičnih zahteva

Ova usluga podrazumeva izradu skripti za izvršenje specifičnih zadataka, prilagođavanje softvera, tehničke provere, uklanjanje malvera, podešavanje po najboljoj praksi u konkretnim situacijama i odgovore na incidente na lokaciji korisnika.