Da li u vašoj firmi proces preispitivanja traje dugo, oduzima mnogo vremena i napora i nemate uvid u to gde se ugovor trenutno nalazi?

Kontrola poštovanja procedure u svakom koraku

Ne postoji mogućnost da se ugovor izgubi ili potpiše, a da nisu saglasni svi učesnici preispitivanja koje softver vodi po utvrđenoj proceduri.

Utvrđivanje gde je zastoj u preispitivanja

eSekretarica omogućava uvid u to gde se (kod koje osobe ili u kom sektoru) ugovori zadržavaju, gde postoji opterećenje ili zastoj.

Definisanje prava za izmene na ugovorima i pratećim prilozima

Samo određeni korisnici mogu menjati tekst ugovora, niko ne može da promeni prateće priloge, a izmene su moguće samo dok je ugovor na preispitivanju u datom sektoru.

Zamena učesnika

Ukoliko neki od učesnika privremeno neće biti u firmi (odmor, bolovanje) on može aktivirati svoju zamenu za vreme odsustva, ili to može uraditi administrator sistema.