Da li možete vašim dobavljačima i kupcima da kažete u kom sektoru je trenutno na odobravanju ugovor koji sa njima treba da potpišete?

Transparentnost procesa preispitivanja

Odmah se može videti u kojoj je fazi preispitivanja svaki ugovor u firmi i u kom sektoru trenutno stoji posao.

Dnevnik saglasnosti i datih komentara

Kompletna i trajna evidencija izjava o saglasnosti i komentara na tekst ugovora svih preispitivača.

 

Dokaz o sprovedenom preispitivanju uz štampani original ugovora

Štampa izveštaja sa rezultatom preispitivanja za papirnu arhivu, sa jedinstvenim delovodnim brojem u softveru za preispitivanje.

Elektronska arhiva

Svih preispitanih ugovora sa brzom pretragom po ključnim rečima.