eDepo: ušteda vremena

Automatsko kreiranje izveštaja i priprema obrazaca

eDepo je potpuno prilagođen domaćem zakonodavstvu i za vas popunjava obrasce Dnevna evidencija otpada 1 (DEO1) i Godišnji izveštaj o otpadu (GIO1) u formi koja je identična onoj zahtevanoj od strane Agencije za zaštitu životne sredine – potrebno je samo dva klika i dobijate dokument koji možete odmah uploadovati na portal.

Osim toga, eDepo vam daje mogućnost da pravite preglede generisanog i zbrinutog otpada za različite vremenske periode, po različitim lokacijama, kao i zbirne izveštaje.

Automatsko praćenje trenutnog stanja mase otpada po određenoj lokaciji

Pri svakom unosu novih podataka o generisanju ili zbrinjavanju otpada na određenoj lokaciji, eDepo za vas preračunava trenutno stanje na zalihama na određenoj lokaciji, za određenu vrstu otpada. Ove podatke možete filtrirati (po vrsti otpada, lokaciji i sl.) i/ili pretraživati po ključnim rečima (vlasniku otpada, karakteru otpada i sl.) tako da u svakom trenutku možete pronaći tačno ono što vas zanima!

Šabloni unosa za generisanje i zbrinjavanje otpada

U praksi je uobičajeno da određena lokacija učestalo generiše i zbrinjava istu vrstu otpada, pa eDepo omogućava da svaki korisnik aplikacije kreira šablone koje može koristiti svaki put kada kreira novi zapis za generisanje/zbrinjavanje otpada. Na taj način se svakog sledećeg puta se popunjava samo datum generisanja/zbrinjavanja i masa otpada, a sve ostale informacije se automatski povlače iz kreiranog šablona.

Filtriranje i pretraga podataka

Sve informacije vezane za upravljanjem otpadom u okviru aplikacije eDepo se mogu filtrirati po poljima koja su uneta (npr. vrsta otpada, karakter otpada, naziv operatera i sl.) i pretraživati po ključnim rečima.

Ove dve funkcionalnosti se mogu koristiti i istovremeno, kako bi se pretraga suzila i drastično smanjilo vreme potrebno za pronalaženje traženih informacija.