eDepo: sve informacije na jednom mestu

Pregled operatera, pripadajućih ugovora i dozvola

Jedna od vremenski zahtevnijih aktivnosti vezanih za upravljanje otpadom je i koordinacija sa različitim operaterima. eDepo vam pruža jedinstvenu, pretraživu bazu operatera sa mogućnošću pregleda ugovora, krovnih ugovora i odgovarajućih dozvola koje operateri imaju.

Na ovaj način imaćete pravovremenu informaciju o važnim datumima, što će vam omogućiti na reagujete na vreme ukoliko neka dozvola ističe ili se trajanje ugovora bliži kraju.

Evidencija i izveštavanje o ispitivanju otpada

Ukoliko vaša firma proizvodi i opasan, ili potencijalno opasan otpad – eDepo vam omogućava da sve informacije i dokaze vezane za ispitivanje uzoraka kod ovlašćenih laboratorija čuvate na jednom mestu. Osim čuvanja, eDepo vam omogućava i pretraživanje, kao i pridruživanje svih dopunskih dokumenata koje ispitivanje podrazumeva – na jednom mestu.

Praćenje transporta otpada

Kao i kod prethodnih stavki – informacije o operaterima, ugovorima, dozvolama i ispitivanjima se unose na samo jednom mestu. Ovo znači da ćete prilikom kreiranja zapisa o zbrinjavanju samo odabrati odgovarajućeg operatera i vrstu otpada, a eDepo će sve ostale informacije popuniti za vas.

Takođe, ovakav način podataka omogućava vam da na vrlo jednostavan način pratite transport otpada i da informaciju o stanju i vlasniku imate u svakom trenutku i sa bilo kog mesta.