eDepo: minimalan rizik od greške

Prava pristupa i sledljivost odgovornosti

U okviru eDepoa se za svakog korisnika definišu prava pristupa aplikaciji. To znači da za svakoga ko radi u aplikaciji postoji set pravila: kojim podacima može da pristupa, koje podatke može da unosi i menja. Osim toga, eDepo za svaki uneti podatak beleži i informaciju o tome ko i kada je taj podatak uneo. Na taj način je vrlo lako identifikovati gde i kako je greška nastala, ako do nje dođe.

Šifarnici za otpad, operatere, ugovore, dozvole

Zlatno je pravilo za softverska rešenja da se podaci unose samo jednom, samo na jednom mestu. eDepo je u potpunosti u skladu sa ovim pravilom tako da se jednom unete karakteristike otpada (naziv, šifra, karakter), podaci o ugovoru (datum, broj), operaterima i dozvolama kasnije samo pozivaju u odgovarajućim zapisima za generisanje/zbrinjavanje otpada.

Eliminisanjem višestrukog unosa istih podataka se, očigledno, drastično smanjuje mogućnost greške, ali i ubrzava postupak kreiranja zapisa.

Predefinisane vrednosti polja

Za većinu polja u okviru eDepoa na zapisima vezanim za generisanje i zbrinjavanje otpada predefinisano je koji tip podataka se može uneti – tekst, datum, numerička vrednost i sl.. Ovime se znatno smanjuje mogućnost da se u pogrešno polje unese vrednost ili naziv.