Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 je cloud rešenje koje integriše CRM i ERP funkcionalnosti u skup aplikacija koje se koriste u prodaji, korisničkoj podršci, terenskom radu, operativnim aktivnostima, finansijama, marketingu i projektima. Ovo rešenje, kao nikada ranije, spaja ljude, procese i sve informacije na jedno mesto sa jednim ciljem – da unapredi vaše poslovanje u svim njegovim aspektima.

Dynamics 365 omogućava kreiranje izveštaja za bilo koji podatak u sistemu. Vizuelizacija izveštaja omogućava lakše sagledavanje potrebnih informacija, a PowerBI omogućava kreiranje preglednih komandnih tabli sa mnoštvom korisnih interaktivnih grafikona koji oslikavaju performanse.

Extreme ima dugogodišnje iskustvo u radu sa Microsoft Dynamics rešenjima. Procesom implementacije se bavimo temeljno i od početka – snimanjem postojećeg stanja, izradom projekta, zatim prototipa i na kraju – implementacijom novog rešenja.

Dynamics 365 je:

Modularan što znači da možete početi sa onim funkcionalnostima koje su vam trenutno potrebne, a zatim dodavati nove koje će se nesmetano uklapati u aplikacije koje već koristite.

Fleksibilan što znači da možete dodavati i oduzimati korisnike u zavisnosti od trenutnih zahteva vašeg poslovanja.

Prilagodljiv što znači da se, uz pomoć pravog partnera, Dynamics 365 može prilagoditi vašim specifičnim zahevima i procesima.