Dynamics 365: Projekti

Ukoliko ste se susretali sa vođenjem projekata, sigurni smo da znate da softverska podrška može napraviti razliku između uspešnog i neuspešnog projekta. Dynamics 365 vam pruža sve što je za upravljanje projektima neophodno:

  • Kompletno rešenje za vođenje projekata, od procene do fakturisanja
  • Planiranje zadataka i procena vremena i troškova na projektu
  • Upravljanje ljudskim resursima prema njihovoj dostupnosti i veštinama
  • Interaktivno praćenje procenjenih, potrošenih i fakturisanih vremena i troškova
  • Praćenje projekta pomoću interaktivnog gantograma i WBS-a