Dynamics 365: Prodaja

CRM – Dynamics 365 Sales aplikacija je rešenje namenjeno sektoru prodaje, unutar koga se nalaze alati koje će vašem prodajnom timu omogućiti lakše snalaženje i praćenje performansi i rezultata prodaje, kao i mogućnost da predvide potrebe i načine ponašanja kupca, čijim odgovorima se gradi kvalitetna i lojalna baza klijenata.

Šta možete da očekujete od CRM – Dynamics 365 Sales aplikacije?

 • Ključne informacije o vašim potencijalnim i sadašnjim klijentima na jednom mestu;
 • Automatizaciju prodajnog procesa. Od kreiranja lead-a do zatvaranja prodaje;
 • Beleženje i praćenje svake komunikacije sa klijentima;
 • Upravljanje proizvodima i cenovnicima;
 • Kreiranje ponuda, porudžbenica, faktura;
 • Upravljanje prodajnim prilikama i predviđanje rezultata prodaje;
 • Postavljanje prodajnih i drugih ciljeva.

Aspekti poslovanja koji će biti unapređeni aplikacijom CRM – Dynamics 365 Sales:


Prodajni ciklus

Dynamics 365 Sales kroz automatizaciju procesa unapređuje prodajni ciklus i pomaže vašem prodajnovm timu u obavljanju svakodnevnih zadataka. Fokus, unutar ovog rešenja, postavljen je na potencijalne klijente, na kvalifikovanje istih po potencijalu, kao i na ključne klijente. Dynamics 365 Sales će ubrzati sve prodajne procese koji se odvijaju unutar vaše kompanije, ali će i maksimalno uvećati efikasnost samog prodajnog tima.

Prodajni ciklus


 


Pre-sales i post-sales aktivnosti

CRM – Dynmacis 365 vam daje jedno mesto za podatke o svim potencijalnim klijentima i kontaktima. Pri tom vrlo lako možete kategorisati svakog od njih u npr. stalne klijente, izgubljene klijente, dobavljače, partnere, potencijalne partnere… Kategorije će učiniti da sačuvani podaci postanu efikani, odnosno da doprinesu projektovanju CRM strategije.

Bilo ko u kompaniji može da isprati celokupnu komunikaciju sa klijentom, što je osnovna prednost CRM rešenja. Svaki sledeći put kada sa nekim postojećim klijentom budete ugovarali posao, sasvim ste spremni, jer posedujete sve informacije u vezi sa njim. Čak se i neuspeli projekti čuvaju u bazi podaje.

 

 


 


Uvećajte produktivnost

Mulitasking

Uvećajte produktivnost koristeći se povratnim informacijama zasnovanim na konkretnim podacima, donosite odluke na osnovu istih u realnom vremenu, bez obzira da li obavljate posao komercijaliste, administratora, menadžera ili direktora. Svi podaci su vam uz CRM – Microsoft Dynamics 365 dostupni u svakom trenutku. U unapređenju poslovanja i povećanju efikasnosti od pomoći će vam biti i automatizovana analiza pomoću “levka“, uvid u poslove i pristup analitici.


 


Kreirajte nove prodajne prilike

Na istom mestu ispratite uspešnost prodajnih i marketinških aktivnosti, kreirajte i negujte potencijalne prodajne prilike i pravovremeno preduzmite sve potrebne aktivnosti za realizaciju prodaje.

Donosite promišljene i dobro potkrepljene odluke

CRM – Dynamics 365 Sales aplikacija poseduje alate koji će vam omogućiti da pristupite aktuelnim i istorijskim podacima, a vezanim za vaše poslovanje i vaše klijente, te da na osnovu njih iz mnoštva informacija izdvojite i definišite prioritete.

 

 


 

CRM – Dynamics 365 aplikaciju možete nabavite u sledećim oblicima:

 • Dynamics 365 Sales Enterprise;
 • Dynamics 365 Sales Professional;
 • Dynamics 365 Sales Premium.

Neki od Dynamics 365 modula su:

Microsoft Relathionship Sales

Microsoft Relationship Sales ujedinjuje LinkedIn Sales Navigator i Microsoft Dinamics 365 Sales. Osmišljen je kao alat koji treba da doprinese da prodavci uspostave personalizovan odnos s kijentima, te da se značajnije angažuju u izgradnji odnosa sa istim.

Uz ovu aplikaciju imaćete uvid u način poslovanja sektora prodaje na osnovu podataka o komunikaciji s kupcima iz LinkedIn-a, Dynamics-a 365 i Office-a 365.

Kroz analizu sadržaja koji dele na LinkedIn-u i diskusuija u kojim učestvuju online, moći ćete da naslutite i potrebe vaših klijenata. Pomoću automatske sinhronizacije podataka o prodajnim odnosima u Sales Navigator-u, Dynamics 365 Sales-u i Office-u 365 moći ćete da date prodavcima informacije od suštinskog značaja za izgradnju kvalitetnih prodajnih odnosa. Unutar ove aplikacije pojednostavljeni su i prodajni procesi. Vreme možete da štedite tako što ćete komunicirati slanjem InMaila direktno iz Dynamics-a 365.

Customer Insights

Čime raspolaže Customer Insights:
 • Marketing menadžer – Prilagodite kampanje i vaš angažman kako biste zadržali i stekli nove kupce;
 • Predstavnik prodaje – Preporučite proizvode za koje je interesovanje najveće, cross-sell i up-sell prodaju kako biste ostvarili prodajne rezultate;
 • Agent korisničkog servisa (Customer service agent) – Pružite proaktivne post-prodajne usluge, kako biste zaslužili lojalnost kupca;
 • Poslovni analitičar – Brzo pružite kritičke uvide na osnovu integrisanih podataka i analize bez koda.

Customer Insights doneće vašem timu veću usredsređenost na kupce i njihove potrebe. Steći ćete brži uvid u rezultate pomoću CDP-a za preduzeća, koji će biti spreman za upotrebu uz minimalnu obuku i IT pomoć. Unesite, sačuvajte i objedinite, u realnom vremenu, sve podatke koje posedujete o određenom klijentu – transakcije, ponašanje, demografske podatke, sa unapred izgrađenim konektorima, kako biste kreirali ažuran akaunt za klijenta.

Customer Voice

Customer Voice je tehnologija namenjena dobijanju najvažnije povratne informacije u svetu prodaje i uslužnih delatnosti uopšte uzev – glas kupca/klijenta, i to kroz anketiranje.

Uloga Custemer Voice-a nije samo da “prenese“ mišljenje kupaca, nego da ga stavi u kontekst i perspektivu zajedno sa svim ostalim podacima unutar Dynamics-a 365, a vezanih za vaše poslovanje i vaše klijente.

Ugrađeni šabloni anketa, jednostavni za upotrebu, omogući će vam da lako dizajnirate upitnike. Nakon što vaš kupac bude anketiran, ti podaci pridružiće se ostalim podacima unutar Dynamics-a 365 dajući vam sliku o kupcu koja će vam biti od pomoći u unapređenju poslovanja.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na informacije@extreme.rs i odgovor možete očekivati u najkraćem mogućem roku.