Dynamics 365: Prodaja

Ovaj modul donosi najbolje od digitalne inteligencije – omogućava vam da predvidite potrebe vaših kupaca i odgovorite na njih na odgovarajući način, stvarajući lojalnu bazu koja će kreirati veći prihod za vaše poslovanje.

  • Ključne informacije o vašim potencijalnim i sadašnjim klijenatima na jednom mestu
  • Automatizacija prodajnog procesa, od potencijalnog klijenta do zatvaranja prodaje
  • Lakše praćenje interakcija sa klijentima
  • Upravljanje proizvodima i cenovnicima
  • Kreiranje ponuda, porudžbenica i faktura
  • Upravljanje prodajnim prilikama i predviđanje rezultata prodaje
  • Postavljanje prodajnih i drugih ciljeva