Dynamics 365: Marketing

Dynamics 365 podržava pristup koji kaže – najbolji rezultati se ostvaruju kada prodaja i marketing rade zajedno! Ovo rešenje omogućava nesmetanu komunikaciju između ova dva procesa, zajednički rad na sadržaju, marketinškim porukama i targetiranju, a uz to i detaljnu analitiku koja prati rezultate pokrenutih kampanja na različitim kanalima komunikacije sa potencijalnim kupcima.

  • Upravljanje marketinškim kampanjama
  • Povezanost sa Adobe marketing cloud-om
  • Email marketing i automatizacija slanja maila prema unapred predviđenim pravilima
  • Jednostavno postavljanje i praćenje merljivih rezultata kampanje