Dynamics 365: Marketing

Dynamics 365 Marketing je aplikacija za automatizaciju marketinških aktivnosti. Budući da Dynamics 365 podržava pristup koji kaže – najbolji rezultati se ostvaruju kada prodaja i marketing rade zajedno, ovo rešenje omogućava:

 • Nesmetanu komunikaciju između ova dva procesa;
 • Zajednički rad na sadržaju, marketinškim porukama i targetiranju;
 • Pristup detaljnoj analitici koja prati rezultate pokrenutih kampanja na različitim kanalima komunikacije sa potencijalnim kupcima;
 • Upravljanje marketinškim kampanjama;
 • Povezanost sa Adobe marketing cloud-om;
 • E-mail marketing i automatizaciju slanja maila prema unapred definisanim pravilima;
 • Jednostavno postavljanje i praćenje merljivih rezultata kampanje.

 


Dakle, kroz automatizaciju marketinških aktivnosti ovo rešenje vam nudi mogućnost upravljanja kampanjama, aktivnostima vezanim za marketing, kao i budžetima. U cilju upravljanja velikim brojem aktivnosti, aplikacija vam omogućava i segmentaciju klijenata i kontakata po više kriterijuma.


Dynamics 365 Marketing raspolaže funkcijama koje vam omogućavaju sledeće aktivnosti:

 • E -mail marketing (marketing putem elektronske pošte), uvid u celokupnu komunikaciju sa klijentom, uvid u “customer journey“ korisnika, praćenje zadovoljstva i ocena klijenata, otvaranje marketinških stranica…;
 • Kreiranje anketa na mrežama i analiza rezultata istih;
 • Organizacija i promocija vebinara ili drugih vrsta događaja koji podrazumevaju portal na mreži koji korisnici mogu da koriste kako bi se uputili u raspored događaja i govornika, kao i za prijavu i registraciju za događaj. (ova opcija dostupna je samo u Dynamics 365 Marketing-u);
 • Uz konektor za LinkedIn Lead Gen Forms možete potencijalne klijente, generisane pomoću LinkedIn alatki, uvesti u sistem Dynamics 365;
 • Dynamics 365 Marketing može da se koristi i na portalima radi objave veb lokacije događaja, anketa (namenjenih klijentima/kupcima), uređivanje i pravljenje marketinških stranica. (korišćenje i implementiranje portala je opciono).

CRM – Dynamics 365 Marketing izdvojeni modeli su:

Customer Insights

 • Marketing Manager– Prilagodite kampanje i vaš angažman kako biste zadržali postojeće i stekli nove kupce;
 • Sales Representative – Preporučite proizvode one za koje je provereno interesovanje najveće, uradite cross-sell i up-sell;
 • Customer service agent – Pružite proaktivne post-prodajne usluge, kako biste zaslužili lojalnost kupca;
 • Business Analyst – Brzo pružite kritičke uvide na osnovu integrisanih podataka i analize bez koda.

Customer Insights omogućava vam da pomoću CDP-a brzo steknet uvid u rezultate prodaje, koji će biti spreman za upotrebu uz minimalnu obuku i IT pomoć. Unesite, sačuvajte i objedinite, u realnom vremenu, sve podatke koje posedujete o određenom klijentu – transakcije, ponašanje, demografske podatke, sa unapred izgrađenim konektorima, kako biste kreirali ažuran akaunt za klijenta.


 

Customer Voice

Customer Voice je tehnologija namenjena prikupljanju povratnih informacija kupaca/klijenta, i to kroz anketiranje.

Uloga Custemer Voice-a nije samo da “prenese“ mišljenje kupaca, nego da ga stavi u kontekst i perspektivu zajedno sa svim ostalim podacima unutar Dynamics-a 365, a vezanih za vaše poslovanje i vaše klijente.

Ugrađeni šabloni, jednostavni za upotrebu, omogući će vam da lako dizajnirate upitnike za klijente. Nakon što vaš kupac bude anketiran, ti podaci pridružiće se ostalim podacima unutar Dynamics-a 365 dajući vam sliku o kupcu koja će vam biti od pomoći u unapređivanju poslovanja.

Sa svim dodatnim pitanjima obratite nam se na informacije@extreme.rs i očekujte odgovor u najkraćem mogućem roku.