Dynamics 365: Korisnička podrška

Kao jedna od ključnih tačaka za održavanje dobrog odnosa sa klijentima, korisnička podrška je u Dynamics 365 dobila zasluženu pažnju. Operaterima se stavljaju na raspolaganje sve potrebne informacije kako o klijentu, tako i o resursima koji omogućavaju brzo razrešenje korisničkog problema.

  • Upravljanje predmetima podrške klijentu
  • Potpuni pregled podataka o klijentu koji omogućava bolje sagledavanje problema
  • Upravljanje ugovorima podrške sa klijentima
  • Upravljanje resursima uz pomoć servisnog kalendara
  • Pravovremene informacije koje omogućavaju efikasnu reakciju na potrebe klijenata
  • Metrika efikasnosti zaposlenih
  • Baza znanja koja olakšava vašem zaposlenom rešavanje problema klijenata
  • Ugovori o nivou usluge (SLA)