Dynamics 365: Finansije

Modul Finansije je namenjen malim i srednjim preduzećima i omogućava inkorporiranje upravljanja finansijama u upravljanje čitavim preduzećem na jednostavan i prirodan način. Kreiranje porudžbenica, profaktura, faktura su samo početak.

  • Celokupno upravljanje finansijama u Vašoj organizaciji
  • Budžetiranja i prognoze
  • Ceo proces od prodaje do izdavanja računa na jednom mestu
  • Finansijska analitika