CorelDRAW Graphics Suite 2019

Aktuelna verzija CorelDRAW alata za grafički dizajn, ilustracije, prelom, web dizajn i grafiku je CorelDRAW Graphics Suite 2019!

Svi korisnici ove najnovije verzije programa sada mogu još lakše i brže da uređuju svoje fotografije, upravljaju sadržajem, bojama i grafičkim elementima. U unapređenoj verziji možete računati na nove efekte za bitmap i vektorske objekte, veću preziznost prilikom kontrole objekata, slojeva i strana, kao i nove templejte koje je mnogo lakše navigirati.

Takođe,  novi interfejs će vam omogućiti brže i lakše snalaženje prilikom korišćenja.