CorelDRAW Graphics Suite 2018

CorelDRAW Graphics Suite 2018 je potpuno nova verzija dobro poznatog Corel alata. Osim što su značajno unapređene postojeće, tu je i set novih funkcionalnosti koje će dizajnerima mnogo olakšati rad u ovom alatu. Takođe, tu je i novi interfejs koji će doprineti bržem završavanju posla.

Ova verzija Corel programa podleže potpuno drugačijim rangovima u licenciranju i kreiranju cena, dok CorelDRAW Graphics Suite 2018 Single User Business License nema cenovne rangove. U ponudi su, kao i do sada, trajne elektronske licence i godišnja pretplata.
Nadogradnja na najnoviju verziju, CorelDRAW Graphics Suite 2018, moguća je s bilo koje ranije verzije CorelDRAW Graphics Suite softvera.