CorelCAD

CorelCAD™ je pametno rešenje za svakodnevni rad koji zahteva preciznost i brigu o detaljima. Ovaj alat omogućava veću produktivnost uz prirodnu podršku za DWG fajlove, standardne CAD funkcionalnosti i 2D i 3D dizajn alate koji se jednostavno prilagođavaju specifičnim potrebama. CorelCAD™ je optimizovan za rad i na Windows® i na Mac OS® platformi.

CorelCAD

CorelCAD™ omogućava:

  • Otvaranje i čuvanje DWG fajlova
  • Rad sa standardnim CAD funkcionalnostima
  • Dizajniranje u 2D i 3D
  • Prilagođenost Windows i Mac OS
  • Prilagođavanje i automatizacija
  • Direktno eksportovanje u CorelDRAW i Corel DESIGNER

Probne verzije CorelCAD alata možete preuzeti na sledećim linkovima:

Windows verzija: http://www.corel.com/akdlm/6763/downloads/trials/CorelCAD/CorelCAD_ESD.exe

Mac OS verzija: http://www.corel.com/akdlm/6763/downloads/trials/CorelCAD/CorelCAD_ESD.dmg

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu je napravio pregled karakteristika ovog alata, kao i poređenje sa drugim alatima, a čitav tekst možete preuzeti sa linka: http://extreme.rs/files/CorelCAD-pregled.pdf