ClickDimensions

ClickDimensions je rešenje za automatizaciju marketinga za Microsoft Dynamics CRM koje ima najviši rang na Microsoft Dynamics Marketiplace-u.

Ovaj softver omogućava:

  • Kreiranje i kvalifikovanje prilika za prodaju visokog kvaliteta
  • Postavljanje prioretitenih prilika za prodaju i potencijalnih kupaca u odnosu na kvalitet i verovatnoću realizacije
  • Merenje svih aktivnosti i karakteristika

ClickDimensions omogućava da saznate više o tome šta vaši potencijalni kupci žele, tako što vam pokazuje šta je to što je za njih bilo interesantno na vašem veb sajtu, a zatim i čuva podatke o njima, dodajući na taj način novu dimenziju podacima koje već imate u Microsoft Dynamics CRM rešenju.

ClickDimensions

Za marketing – kreiranje, kvalifikovanje, gajenje

Zamislite šta je sve moguće uraditi sam email marketingom ugrađenim u Microsoft CRM tako da je savršeno povezan sa lidovima, kontaktima, kampanjama, marketing listama.

Marketing stručnjaci koji su ikada radili sa Microsoft Dynamics CRM alatima mogu da pretpostave koliko je značajna integracija formulara koji se popunjavaju na sajtu sa podacima iz baze, bez ponavljanja i dodatnih importovanja.

Kreiranje kampanje od početka do kraja je sada upotpunjeno i jednostavnim alatom za kreiranje Landind stranica putem kojih možete pratiti i meriti uspeh kampanje.

Svi elementi su, uz ClickDimensions, logično struktuirani i povezani, tako da omogućavaju nesmetan tok od početka do kraja marketing ciklusa.

Za prodaju – postavljanje prioriteta, povezivanje, zatvaranje prodaje

Za prodavce je možda najveća prednosti korišćenja ClickDimensions alata u tome šte pre poziva imati tačnu sliku o tome za šta bi taj lid mogao biti zainteresovan i šta je što mu je privuklo pažnju. Ovaj alat omogućava da se lidovi rangiraju i segmentiraju prema važnosti i prema zainteresovanosti, kako bismo poslali pravu poruku.

Za menadžment – merenje, poboljšanje

Iako Microsoft Dynamics CRM već daje sažete informacije i analize na osnovu kojih se može sa pouzdanošću doneti odluka, ClickDimensions upotpunjava ove izveštaje  i ne ostavlja ni malo mesta za nagađanje. U nekoliko klikova može se izmeriti uspešnost email kampanje – koliko je poslatih emailova pročitano, gde posetioci kliknu unutar email poruke, šta je to što ih interesuje i koliko procenat njih zaista i postanu naši kupci. Ovo, jasno, značajno pojednostavljuje odluke o tome u koji segment treba ulagati, koje su to grupe potencijalnih kupaca na kojima treba raditi i slično.