Adobe lider za elektronski potpis

Kompanija Adobe proglašena je za lidera kada je u pitanju softver za elektronski potpis u IDC-ovom nedavnom izveštaju – MarketScape: Worldwide eSignature Software reporte 2021. Radi se o prvom izveštaju velike analitičke kompanije o e-potpisima, u poslednjih nešto više od osam godina.

Adobe Sign

Ovim povodom su, iz kompanije Adobe, rekli kako im ovakva vrsta priznanja jača viziju o tome kako kompanije mogu da budu transformisane pomoću elektronskog potpisa.

Šta je IDC rekao o Adobeu?

Globalno rešenje za potpisivanje na nivou preduzeća koje može da se integriše sa velikim brojem aplikacija i koji može da se upotrebi u velikom broju različitih situacija

Adobe Sign moguće je integrisati sa drugim Adobe aplikacijama.Takođe, korisnici Microsoft aplikacija mogu da iskoriste mogućnost integracije Adobe Signa i Microsoft 365. Jedan od primera je integracija sa Microsoft Teams aplikacijom: https://blog.extreme.rs/2021/06/16/kako-da-se-koristite-microsoft-teams-procesom-odobravanja-uz-e-potpis-adobe-sign/.

  • Adobe nudi više od 35 unapred „izgrađenih“ integracija koje su ugrađene direktno u Microsoftove aplikacije za kolaboraciju, što olakšava primenu i upotrebu Adobe Sign i Adobe Acrobat aplikacija – navodi se u izveštaju i dodaje kako ovakva vizija sprovedena u delo doprinosi transformaciji u poslovanju i boljeg korisničkog iskustva.

Više o praktičnoj primeni Adobe Sign elektronskog potpisa pronaći ćete na: https://blog.extreme.rs/2021/04/16/adobe-sign-bezbedno-elektronsko-potpisivanje-dokumenata/.

Kao prepoznata snaga Adobe Sign aplikacije navode se:

  •  Mogućnost velikog broja integracija – Ugrađene integracije sa brojnim poslovnim aplikacijama bez dodatnih troškova, kao što su: Microsoft 365, Salesforce i Workday;
  • Uspešno korišćenje uz konstantnu podršku – Korisnici mogu da očekuju podršku tokom celog životnog ciklusa aplikacije. Intervjuisani korisnici, rekli su, kako se radi o opravdanoj investiciji, te kako su Adobe Sign integrisali sa drugim poslovnim aplikacijama koristeći Adobe-ove API. Dodali su i kako e-potpis (Adobe Sign) u njihovim poslovanjima ima širok spektar primene.  
  • Autentifikacija – Adobe Sign nudi čitav niz mogućnosti autentifikacije, odnosno podršku za sve vrste e-potpisa. Adobe nudi veliki ekosistem servisa od poverenja u više regiona. Najavljeno je partnerstvo i sa Notarize, što bi ponudilo rešenje i za notarske usluge overavanja, i to online kroz Adobe Sign aplikaciju.