Adobe Acrobat XI

Adobe Acrobat nije samo alat za kreiranje PDF datoteka, on je mnogo više od toga! U Standard i Professional verziji, ovo je softver koji omogućava kreiranje i uređivanje PDF datoteka, njihovo efikasno konvertovanje u Microsoft Word i Excel datoteke ili HTML web-stranice koje je moguće uređivati. Spajanje različitih dokumenata, tabela, e-pošte, skeniranih dokumenata, web-stranica ili fotografija u jedan zajednički elektronski dokument. Pretvaranje postojećih obrazaca u PDF dokumente koje je moguće ispunjavati, zaštiti i omogućeno je elektronsko potpisivanje dokumenata.

Tu su i novi alati za uređivanje teksta i slika, interaktivni elektronski dokumenti, obrasci i portfoliji, kompatibilnost PDF datoteka sa ISO standardima, optimizacija PDF datoteka za mobilne uređaje, kao i mnoga druga unapređenja za povećanje produktivnosti svakodnevnih poslovnih procesa i bolju kolaboraciju, čine novi Adobe Acrobat XI.

Izmena, kreiranje i konvertovanje PDF dokumenata

U ovom programu možete vrlo intuitivno da uređujete svoje PDF fajlove. Takođe, u elektronskom dokumentu se sada vrlo lako manipuliše tekstom, slikama, menja raspored odlomaka, vrši konvertovanje i zamena teksta u celom PDF fajlu ili upoređuju dve verzije PDF dokumenta pomoću Acrobat softvera.

PDF digitalni kontejner

Osim standardnih funkcionalnosti ovog programa (kreiranje, izmena, spajanje i razdvajanje PDF dokumenata), sada možete kreirati digitalni kontejner koji omogućava da u elektronski dokument ugradite: video i audio zapise, XML podatke, Flash sadržaje i podatke geo pozicioniranja. Nakon integrisanja digitalnog sadržaja, sve osnovne funkcije softvera, kao što su verodostojnost, pretraživost i dostupnost kroz Adobe Reader, ostaju sačuvane.

PDF portofolio

PDF portofilio se može kreirati u Acrobat-u i predstavlja datoteku koja u sebi sadrži veliki broj digitalnih dokumenata različitih formata, kao što su Word, Excel, PowerPoint, Flash, Flash video (FLV), JPG i mnoge druge. Za njegovo otvaranje dovoljan je Adobe Reader, sa kojim je moguće pregledati PDF i Flash video datoteke. Za pregled Word, Excel i PowerPoint datoteka, takođe se može koristiti Adobe Reader, jer će on pozvati programe odgovorne za otvaranje tih datoteka ukoliko su instalirani na računaru.

Digitalni  potpis – PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures)

Acrobat omogućuje digitalno potpisivanje PDF dokumenata, pri čemu se uz osnovni potpis primenjuju i PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) koji predstavlja propisan standard Evropske unije. Digitalni potpis se može koristiti i u Adobe alatu – Adobe Reader (uz pomoć LiveCycle Reader Extensions). Osim digitalnog potpisivanja omogućena je i validacija digitalnih potpisa na primljenim dokumentima, na kojima se mogu proveriti ključni faktori sigurnosti: provera izvora, upozorenje da li je dokument bio izmenjen, nemogućnost poricanja da je neki dokument potpisan ili odobren od osobe koja ga je potpisala/odobrila.

Acrobat licence

Acrobat Standard XI, kao i Professional XI verzija može se nabaviti kao trajna licenca. U Adobe Creative Cloud okruženju možete pronaći Acrobat XI Pro verziju koja dolazi isključivo u okviru Adobe Creative Cloud for Teams.

Korisne informacije

Sve o Acrobat grupi proizvoda možete pronaći na:
http://www.adobe.com/rs/products/acrobat.html?promoid=JOLIR
Adobe-ov YouTube kanal posvećen ovom softveru, možete pronaći na ovoj adresi:
http://www.youtube.com/user/acrobat

Adobe Acrobat XI –  probna verzija

Adobe Acrobat XI – besplatna probna verzija (trial), u roku od 30 dana, dostupna je na sledećoj strani.

Adobe Acrobat XI cene

Cene za Adobe Acrobat licence možete pronaći u cenovniku na: http://extreme.rs/cenovnik/.