Eliminacija nepouzdanog dostavljanja faktura

Eliminacija nepouzdanog, sporog i ručnog dostavljanja faktura.

logo sa pecatom

Evidencija

Svaka se faktura se evidentira automatskim štampanjem inventarnog broja  čime se eliminiše potreba za vođenjem knjige ulaznih faktura.

Dnevnik beleški

Za dokument se vezuje i spisak svojih napomena i komentara koji zaposleni stavlja na uvid svim ostalima učesnicima procesa.

maska1

Kontrola

Za svaki dokument se u bilo kom trenutku zna status obrade i kod koga je na obradi.

Olakšana kontrola komercijalnih uslova

Brzo i jednostavno poređenje komercijalnih uslova koji su dogovoreni sa uslovima po kojima je faktura isporučena.

elikvidatura-Istorija-procesa

maska1

Digitalni potpis

Bez izmena i dorade sistema moguće je vršiti odobravanje elektronskih, digitalno potpisanih dokumenata.

Štampanje knjige ulaznih faktura

Nema ručnog upisa podataka u knjigu ulaznih faktura za potrebe poreskih i drugih državnih organa.

eLikvidatura-Delovodnik

 

Definisanje prava pristupa

Za svakog od učesnika u procesu obrade su tačno definisana prava pristupa i izmene koje može da vrši nad dokumentom.

 

 

Moja pošta

Sva dospela pošta na vaše ime se nalazi na jednom mestu u vidu skeniranog dokumenta.